Przewodnicząca KP BIT – 2023/2024

Więcej

Członek Zarządu ds. Human Resorce – 2023/2024

Więcej

Członek Zarządu ds. Projektów – 2023/2024

Więcej

Członek Zarządu ds. Finansów – 2023/2024

Więcej

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych – 2023/2024

Więcej

Członek Zarządu ds. Promocji – 2023/2024

Więcej

Poprzednie zarządy

Przewodnicząca KP BIT – 2022/2023

Członek Zarządu ds. Human Resorce – 2022/2023

Członek Zarządu ds. Administracji – 2022/2023

Członek Zarządu ds. Finansów – 2022/2023

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych – 2022/2023

Członek Zarządu ds. Promocji – 2022/2023

Członek Zarządu ds. Human Resources – 2021/2022

Członek Zarządu ds. Administracji – 2021/2022

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych – 2021/2022

Członek Zarządu ds. Finansów – 2021/2022

Członek Zarządu ds. Promocji – 2021/2022

Przewodniczący KP BIT – 2021/2022

Członek zarządu ds. HR – 2020/2021

Członek zarządu ds. Administracji – 2020/2021

Członek zarządu ds. KZ – 2020/2021

Członek zarządu ds. Finansów – 2020/2021

Członek zarządu ds. Promocji – 2020/2021

Członek Zarządu ds. Promocji oraz Wiceprzewodnicząca – 2019/2020

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych – 2018/2019

Przewodniczący – 2020/2021, Członek Zarządu ds. Administracji – 2019/2020

Członek Zarządu ds. Finansów – 2019/2020

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych – 2019/2020

Członek Zarządu ds. HR – 2019/2020

Artur Chybowski

Przewodniczący – 2017/2018

Marta Bartyzel

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych oraz Wiceprzewodnicząca – 2017/2018

Joanna Łuczyńska

Członek Zarządu ds. HR – 2017/2018

Agnieszka Mołdrzyk

Członek Zarządu ds. Finansów 2017/2018

Szymon Kasprzyk

Członek Zarządu ds. Administracji 2017/2018

Marcin Gawroński

Członek Zarządu ds. Administracji – 2016/2017

Wojciech Głuszek

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych 2016/2017

Patrycja Żyta

Członek Zarządu ds. Promocji oraz Wiceprzewodnicząca 2016/2017

Joanna Błaszczyk

Członek Zarządu ds. Finansów – 2016/2017

Anna Wojtalik

Członek Zarządu ds. HR – 2016/2017

Marek Purcidis

Członek Zarządu ds. Administracji – 2015/2016

Katarzyna Lenk

Członek Zarządu ds. Promocji oraz Wiceprzewodnicząca 2015/2016, Przewodnicząca 2016/2017

Małgorzata Kumor

Członek Zarządu ds. Finansów – 2015/2016

Alicja Wujda

Członek Zarządu ds. HR – 2015/2016

Artur Antończyk

Członek Zarządu ds. Promocji – 2014/2015, Przewodniczący 2015/2016

Darek Kania

Członek Zarządu ds. Promocji [1 semestr 2014/2015]

Marta Parzyszek

Członek Zarządu ds. Finansów – 2014/2015

Dawid Sirko

Członek Zarządu ds. Administracji – 2014/2015

Katarzyna Labus

Członek Zarządu ds. HR – 2014/2015

Sylwia Gabriel

Przewodnicząca 2014/2015

Radosław Nowak

Członek Zarządu ds. Promocji – 2013/2014

Sebastian Robaszkiewicz

Członek Zarządu ds. Administracji – 2013/2014

Kinga Bielejec

Członek Zarządu ds. HR – 2013/2014

Monika Surdyk

Przewodnicząca 2013/2014

Damian Gawroński

Członek Zarządu ds. Finansów – 2012/2013, 2013/2014

Maciej Tkaczyński

Członek Zarządu ds. Administracji – 2012/2013

Alicja Cal

Członek Zarządu ds. HR – 2012/2013

Paweł Bubiak

Przewodniczący 2012/2013

Piotr Szablewski

Członek Zarządu ds. Finansów – 2011/2012

Michał Halbtuch

Członek Zarządu ds. Administracji – 2011/2012

Aneta Pukajło

Członek Zarządu ds. HR – 2011/2012

Ola Ciura

Przewodnicząca – 2011/2012

Zuza Gluza

Członek Zarządu ds. Sponsoringu – 2010/2011

Krzysztof Biegluk

Członek Zarządu ds. Finansów – 2010/2011

Ania Chrzęściewska

Członek Zarządu ds. HR – 2010/2011

Kasia Kargul

Członek Zarządu ds. Promocji – 2010/2011

Paulina Smolińska

Członek Zarządu ds. PR – 2009/2010

Agnieszka Szewczyk

Członek Zarządu ds. Finansów – 2009/2010

Magda Kubiak

Członek Zarządu ds. HR – 2009/2010

Maciej Olbert

Przewodniczący 2008/2009

Grzegorz Burdynowski

Wiceprzewodniczący 2008/2009

Adam Najbar

Członek Zarządu ds. Eventów – 2008/2009, Przewodniczący 2009/2010

Łukasz Folmer

Członek Zarządu ds. Finansów – 2008/2009, Przewodniczący 2010/2011

Natalia Harbul

Członek Zarządu ds. HR – 2008/2009

Przewodnicząca Klubu Podróżników BIT – 2018/2019

Członek Zarządu ds. Finansów – 2018/2019

Członek Zarządu ds. Administracji – 2018/2019

Członek Zarządu ds. HR – 2018/2019

Przewodnicząca Klubu Podróżników BIT – 2019/2020

Członek Zarządu ds. Promocji – 2018/2019